O FIRME

Firma AKRA, spol. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991. Hlavnou náplňou našej práce je projekčná, poradenská a  konzultačná činnosť v  oblasti aplikácií systémov merania a  regulácie a  zariadení elektro do 1000 V.

Pre riadenie technologických celkov výrobných prostriedkov a  technických zariadení budov navrhujeme osvedčené zariadenia s  preukázanou spoľahlivosťou od renomovaných výrobcov, ako sú Siemens, Schneider-electric, Honeywell, Kieback & Peter. Výber riadiaceho systému je závislý od želania zákazníka, prípadne od vhodnosti jeho aplikácie pre konkrétne zadanie.

Projektová dokumentácia je vypracovaná skúsenými pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi odborných osvedčení a  certifikátov nutných pre vykonávanie ich pracovnej činnosti. Máme oprávnenie na projektovanie na území Slovenska (autorizácia SKSI) aj  Českej republiky (autorizácia ČKAIT).
obrazok

Naše služby

PROJEKTOVANIE INTELIGENTNÝCH DOMOV A BUDOV
Zobraziť viac...
VYPRACUJEME VŠETKY STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Zobraziť viac...
Medzi našich zákazníkov patria najväčšie firmy pôsobiacev oblasti komerčných nehnuteľností, priemyselné firmy, architektonické ateliéry, ako aj firmy zaoberajúce sa aplikáciou nami naprojektovaných systémovdo praxe.