NAŠE SLUŽBY

 
V  rámci našich služieb ponúkame:

• projektovanie zariadení MaR a  elektro do 1000 V

• projektovanie inteligentných domov a  budov

• poradenskú a  konzultačnú činnosť v oblasti

  aplikácií systémov MaR a  BMS (Building management system)


 
Pre zákazníka vypracujeme všetky stupne projektovej dokumentácie:

• dokumentáciu pre územné rozhodnutie

• dokumentáciu pre stavebné povolenie

• dokumentáciu pre výber dodávateľa

• realizačnú dokumentáciu

• dokumentáciu skutočného vyhotovenia